Ambrotypy_Lublin_Poland_1-14.03.2011

March 10, 2011

Autorem wystawy jest Roman Krawczenko, który urodzi? si? w 1957 roku na Ukrainie. Historyk i fotograf. Odtworzy? metod? mokrej p?yty kolodionowej, opracowan? w 1851r. przez Anglika Frederika Scotta Archera. Stosuje technik? ambrotypii (pozytywowe obrazy na szkle powstaj?ce w jednym egzemplarzu). Wystawa, któr? przywióz? ze sob? z Krymu, sk?ada si? z cykli martwych natur, portretów i fotografii inscenizowanych (w tym rekonstrukcje kadrów z Wojny Krymskiej fotografowanej na mokrej p?ycie kolodionowej w 1853 przez Rogera Fentona). Wst?p wolny
Video Rating: 5 / 5

Previous post:

Next post: